Evakuatorlar

 

1. Avtomobillərin daşınma servisi

Durma nöqtəsi

Bağırov körpüsü, Babək prospekti, Dərnəgül

Tarif

Şəhərdə – 30 manat
Şəhər içi:
100 km-ə qədər – 1 manat/km
100 km-dən çox – 1 dollar/km

Telefon :
(050) 744 06 06  (24 saat sutka)

 

2. Сервис по Эвакуации автомобилей

Места дежурства 

Жилой комплекс АБУ-парк

Тарифы

В городе – 30 манат
За городом:
до 100 км – 1 манат/км,
более 100 км – 1 доллар/км

Телефон оператора :
(055) 891 66 61  (24 часа в сутки)